Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
ngày chết = |
nơi chết = |
vợ = [[Alma Vivian Johnson Powell]] |
đảng = [[Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ|Cộng hòa]] |
}}
4.137

lần sửa đổi