Khác biệt giữa các bản “Polysaccharide”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Polysaccharides là phân tử carbohydrate cao phân tử gồm chuỗi dài của đơn vị monosaccharide liên kết với nhau bằng mối liên kết glyc…”)
 
[[Image:Cellulose-Ibeta-from-xtal-2002-3D-balls.png|right|thumb|350px|3D structure of [[cellulose]], a [[beta-glucan]] polysaccharide.]]
Polysaccharides là phân tử carbohydrate cao phân tử gồm chuỗi dài của đơn vị monosaccharide liên kết với nhau bằng mối liên kết glycosidic và thủy phân cung cấp cho các thành phần hoặc monosacarit oligosaccharides. Chúng có cấu trúc từ tuyến tính để phân nhánh cao. Ví dụ như polysaccharides lưu trữ như tinh bột và glycogen, và polysaccharides cấu trúc như cellulose và [[chitin]].
[[Image:amylose 3Dprojection.corrected.png|thumb|right|350px|[[Amylose]] is a linear [[polymer]] of [[glucose]] mainly linked with α(1→4) bonds. It can be made of several thousands of glucose units. It is one of the two components of [[starch]], the other being [[amylopectin]].]]
 
'''Polysaccharides''' là phân tử carbohydrate cao phân tử gồm chuỗi dài của đơn vị monosaccharide liên kết với nhau bằng mối liên kết glycosidic và thủy phân cung cấp cho các thành phần hoặc monosacarit oligosaccharides. Chúng có cấu trúc từ tuyến tính để phân nhánh cao. Ví dụ như polysaccharides lưu trữ như tinh bột và glycogen, và polysaccharides cấu trúc như cellulose và [[chitin]].
{{sơ khai hóa học}}
[[en:Polysaccharide]]