Khác biệt giữa các bản “Polysaccharide”

không có tóm lược sửa đổi
 
'''Polysaccharides''' là phân tử carbohydrate cao phân tử gồm chuỗi dài của đơn vị monosaccharide liên kết với nhau bằng mối liên kết glycosidic và thủy phân cung cấp cho các thành phần hoặc monosacarit oligosaccharides. Chúng có cấu trúc từ tuyến tính để phân nhánh cao. Ví dụ như polysaccharides lưu trữ như tinh bột và glycogen, và polysaccharides cấu trúc như cellulose và [[chitin]].
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
==Liên kết ngoài==
{{commons category|Polysaccharides}}
*[http://employees.csbsju.edu/hjakubowski/classes/ch331/cho/complexoligosacch.htm Polysaccharide Structure]
*[http://www.polysaccharidecenter.com Applications and commercial sources of polysaccharides]
*[http://www.epnoe.eu European Polysaccharide Network of Excellence]
{{sơ khai hóa học}}
[[en:Polysaccharide]]