Khác biệt giữa các bản “Kitin”

không có tóm lược sửa đổi
Chitin (C8H13O5N) n (/ kaɪtɨn / KY-tin) là một polymer chuỗi dài của một N-Acetylglucosamine, một dẫn xuất của [[glucose]], và được tìm thấy ở nhiều nơi trên khắp giới tự nhiên. Nó là một thành phần đặc trưng của các thành tế bào của nấm, các khung xương của động vật chân đốt như động vật giáp xác (ví dụ, cua, tôm hùm và tôm) và côn trùng, các radulaedải răng kitin của động vật thân mềm, và các mỏ và vỏ bên trong của động vật thân mềm, bao gồm cả mực và bạch tuộc. Cấu trúc của chitin là so sánh với cellulose polysaccharide[[polisaccarit]], tạo thành nanofibrils tinh hoặc râu. Xét về chức năng, nó có thể được so sánh với keratin protein.
{{sơ khai hóa học}}
Người dùng vô danh