Khác biệt giữa các bản “Kitin”

==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
== Liên kết ngoài ==
{{Commons category|Chitin}}
* [http://www.ocean.udel.edu/horseshoecrab/Research/chitin.html Horseshoe Crab Chitin Research]
* [http://www.gmp-chitosan.com/en/products-services/chitin.html Information about Chitin] (Heppe Medical Chitosan)
* {{cite journal | author = Martín-Gil FJ, Leal JA, Gómez-Miranda B, Martín-Gil J, Prieto A, Ramos-Sánchez MC | title = Low temperature thermal behaviour of chitins and chitin-glucans | journal = Thermochim. Acta | year = 1992 | volume = 211 | pages = 241–254 | doi = 10.1016/0040-6031(92)87023-4}}
* {{MeshName|Chitin}}
 
{{sơ khai hóa học}}
223.257

lần sửa đổi