Khác biệt giữa các bản “Malcolm Turnbull”

không có tóm lược sửa đổi
|term_end =
|predecessor = [[Tony Abbott]]
|successor = ''IncumbentĐương nhiệm''
|office1 = [[Đảng Tự do Úc|Lãnh tụ Đảng Tự do Úc]]
|deputy1 = [[Julie Bishop]]
|term_end1 =
|predecessor1 = [[Tony Abbott]]
|successor1 = ''IncumbentĐương nhiệm''
|term_start2 = 16 tháng 9 2008
|term_end2 = 1 tháng 12 2009