Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyên tắc tập trung dân chủ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Đường lối tập trung dân chủ''' là một trong những nguyên tắc cơ bản của các tổ chức [[chủ nghĩa cộng sản|cộng sản]] và được trình bày trong điều lệ chính thức của các [[Đảng Cộng sản]]. [[Lenin]], người đầu tiên nhắc tới khái niệm "Tập trung dân chủ", giải thích rằng ''tập trung dân chủ'' là ''tự do trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động''<ref name=freedomunity>{{chú thích web|author=[[Vladimir Lenin|Lenin, V.]]|year=1906|url=http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/rucong/viii.htm|title=Report on the Unity Congress of the R.S.D.L.P.|accessdate=2008-08-09|language=tiếng Anh}}</ref> Nguyên tắc tập trung dân chủ cũng là nguyên tắc mà [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] luôn kêu gọi thực thi mặc dù có thể có cách định nghĩa khác.
 
Theo điều lệ chính thức của các đảng cộng sản, tất cả các cơ quan lãnh đạo và các [[bí thư]] các cấp được bầu bởi các [[đảng viên]], trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua đại hội toàn thể đảng viên hay đại hội đại biểu đảng viên. Theo quy định chính thức, tổ chức được xây dựng từ dưới lên nghĩa là các đại biểu cấp dưới sẽ quyết định trong việc bầu chọn lãnh đạo cấp trên. Ý nghĩa [[dân chủ]] của nguyên tắc này là các cơ quan và chức vụ lãnh đạo được hình thành thông qua bầu cử, các nghị quyết của Đảng chỉ có thể thông qua bởi cơ quan được bầu. Ý nghĩa của tập trung là quyết định của tổ chức Đảng cấp trên là bắt buộc với các tổ chức Đảng cấp dưới và cuối cùng là bắt buộc mỗi đảng viên phải chấp hành. Trong cuộc sống thực, ý nghĩa tập trung thể hiện rất mạnh mẽ. Theo quy định chính thức, tổ chức được xây dựng từ dưới lên nghĩa là các đại biểu cấp dưới sẽ quyết định trong việc bầu chọn lãnh đạo cấp trên.
 
Mỗi vấn đề của Đảng sẽ được thảo luận cho đến khi ra quyết định. Sau khi có quyết định, vấn đề đó phải được thực hiện mà không có sự tranh cãi, chống đối {{cần dẫn chứng}}; đảng viên dù có ý kiến khác khi phát biểu công khai vẫn phải nói theo nghị quyết chứ không được theo ý mình.
350

lần sửa đổi