Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyên tắc tập trung dân chủ”

 
== Nguyên tắc tập trung dân chủ kiểu Lenin ==
Nguyên tắc tập trung dân chủ được [[Lenin]] phát triển trong tác phẩm “[[Was tun?]]“ ("Làm gì?)" ([[1901]]/[[1902]]), mà dựa vào đảng [[SPD]] ở [[Đế chế Đức]]. Lenin đòi hỏi trong cuốn sách này:
 
# Một mặt tập trung hóa bộ máy đảng, có nghĩa là, cấp dưới phải tuân theo cấp trên (cấp trên có quyền ra lệnh cho cấp dưới),
# Một kỷ luật đảng nghiêm túc, tại mọi cấp theo đó tiểu số phải tuân theo đa số.
 
Cấu trúc của đảng theo Lenin được viết chính sác hơn trong tác phẩm "[[Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück]]" (Một bước tiến, hai bước lùi) (1904). Trong đó Lenin viết, cấu trúc đảng thì có một phần nào quan liêu, bởi vì nó được tổ chức từ trên xuống dưới.
 
Đường lối chính trị tập trung này được gọi là dân chủ, vì các cấp cao hơn được bầu từ các cấp dưới, và phải chịu trách nhiệm trước cấp dưới và như vậy đại diện cho quyết định của đa số đảng viên, trong khi cấp dưới chỉ đại diện cho một số đảng viên mà thôi. Do sự bầu cử và hạ bệ do bầu cử mà có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào, nó tránh được tình trạng lợi dụng quyền lực.
350

lần sửa đổi