Khác biệt giữa các bản “Thucydides”

===Cứ liệu từ giai đoạn sau Thucydides===
Các cứ liệu còn lại về cuộc đời Thucydides cũng xuất hiện ở những nguồn cổ đại sau khi ông mất, nhưng kém tin cậy hơn. Theo nhà địa lý học [[Pausanias]], một người tên là Oenobius đã vận động thông qua một đạo luật cho phép Thucydides trở lại Athens, có thể là không lâu sau khi thành bang này đầu hàng và chiến tranh kết thúc năm 404 trước công nguyên.<ref>Pausanias, [http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Paus.+1.23.9 1.23.9].</ref> Pausanias viết tiếp rằng Thucydides bị sát hại trên đường trở về Athens. Nhiều nhà sử học nghi ngờ độ chính xác của thông tin này khi có những cứ liệu cho thấy ông còn sống tới năm 397 trước công nguyên. [[Plutarch]] thì cho biết thi thể ông được đưa trở lại Athens và chôn cất trong khu lăng mộ của gia đình [[Cimon]].<ref>Plutarch, [http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Plut.+Cim.+4.1 Cimon 4.1].</ref>
==Giáo dục==
Dù không có bằng chứng chắc chắn nào để khẳng định, nhưng văn phong trong các tác phẩm của Thucydides cho thấy ông tối thiểu là một người quen thuộc với phong cách hùng biện Hy Lạp cổ đại ở Athens và các thành bang khác. Ngoài ra, Thucydides rất chú trọng tới lý thuyết nguyên nhân và hệ quả. Cách tư duy của ông cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi những tác giả triết học và y học đi trước của Hy Lạp như [[Hippocrates]].
 
==Chú thích==