Khác biệt giữa các bản “Bị can”

không có tóm lược sửa đổi
n (Tuanminh01 đã đổi Bị can là gì thành Bị can: sửa lại tên đúng)
{{sơ khai}}
'''Bị can'''<ref>{{Chú thích web|url = http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx|title = Bộ luật Tố tụng hình sự}}</ref> là người đã bị '''khởi tố''' về hình sự