Khác biệt giữa các bản “Bị can”

không có tóm lược sửa đổi
{{sơ khai}}
'''Bị can'''<ref>{{Chú thích web|url = http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx|title = Bộ luật Tố tụng hình sự}}</ref> là người đã bị '''khởi tố''' về hình sự
 
# [http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003]
# [http://danluat.thuvienphapluat.vn/phan-biet-nghi-can-nghi-pham-bi-can-bi-cao-134490.aspx Phân biệt nghi can, nghi phạm, bị can, bị cáo]
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Khái niệm pháp luật hình sự]]