Khác biệt giữa các bản “Quyền tự do đi lại”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{đang viết}} '''Quyền tự do đi lại''' là một nhân quyền của người công dân bao gồm: *Quyền tự do di chuyển trong phạm vi q…”)
 
 
Quyền xuất cảnh và nhập cảnh của mỗi cá nhân phải nhất thiết bao hàm cả quyền sở hữu và làm mới các hồ sơ giấy tờ đảm bảo cho yêu cầu đi lại. <ref name="Gilbert">Jérémie Gilbert, ''Nomadic Peoples and Human Rights'' (2014), p. 73: "Freedom of movement within a country encompasses both the right to travel freely within the territory of the State and the right to relocate oneself and to choose one's place of residence".</ref>, <ref>[http://www.civilrightsdefenders.org/files/QA-Vietnam.pdf Hỏi và Đáp về Quyền Tự do đi lại tại Việt Nam], civilrightsdefenders, 14.09.2015</ref>, <ref name="GGC">Kees Groenendijk, Elspeth Guild, and Sergio Carrera, ''Illiberal Liberal States: Immigration, Citizenship and Integration in the EU'' (2013), p. 206: "[F]reedom of movement did not only amount to the right to travel freely, to take up residence and to work, but also involved the enjoyment of a legal status characterised by security of residence, the right to family reunification and the right to be treated equally with nationals".</ref>, <ref name="dl1">[https://www.danluan.org/tin-tuc/20150919/hoi-va-dap-ve-quyen-tu-do-di-lai-tai-viet-nam Hỏi và Đáp về Quyền Tự do đi lại tại Việt Nam], danluan (bản dịch)</ref>
 
==Liên minh châu Âu==
Quyền '''tự do lựa chọn nơi cư trú''' là quyền tự do căn bản thuộc quyền tự do đi lại ở Liên minh châu Âu. Công dân của EU có quyền tự do lựa trọn nơi cư trú ở bất kỳ nước nào trong EU theo điều lệ {{Art.|49|AEU|dejure}} tới {{Art.|55|AEU|dejure}} của ''Hiệp ước về cách làm việc của EU'' (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) (AEUV)<ref>[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=de Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)] siehe Seite 21 - 23</ref>. Quyền tự do này đã có từ năm 1957 qua ''Hiệp ước thành lập [[Cộng đồng châu Âu]]'' (Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft).
 
==Chú thích==