Khác biệt giữa các bản “Trần Vân”

không có tóm lược sửa đổi
Là Một trong những người sớm bị "đánh đổ" trong thời kỳ Cách mạng văn hóa 1966 - 1976 , sự nghiệp chính trị của ông chỉ trở lại cuối thập niên 1970 khi mà phe của Đặng Tiểu Bình thắng thế trước Hoa Quốc Phong .
 
Chức vụ cao nhất của ông là Phó Chủ Tịch ban chấp hành TW ĐCS TQ , sau khi nghỉ hưu ông giữ chức vụ vô cùng quyền lực thời đó là Phó chủ tịch ủy ban cố vấn Trung ương , Chủ Tịch ủy ban cố vấn ,quyền lực chỉ đứng sau Đặng Tiểu Bình , ông thuộc phe bảo thủ trong sư kiện Thiên An Môn năm 1989 . Ông là người ủng hộ Giang trạch Dân thay thế Triệu Tử Dương giữ chức Tổng Bí Thư .
 
Ông là một trong Bát Đại Nguyên lão của chính trị Trung quốc thập niên 1980-1990, một trong số ít người được Đặng Tiểu Bình kính nể .