Khác biệt giữa các bản “Công ty tư nhân”

n
General Fixes, Excuted time: 00:00:18.9148913
n (General Fixes, Excuted time: 00:00:18.9148913)
'''Công ty tư nhân''' hoặc '''công ty đóng''', là một doanh nghiệp [[công ty (pháp luật)|công ty]] thuộc sở hữu bằng cách [[tổ chức phi chính phủ]] hoặc một số lượng tương đối nhỏ các [[cổ đông]] hoặc thành viên công ty mà không không cung cấp hoặc kinh doanh công ty của nó [[cổ]] ([[cổ phiếu]]) của công chúng nói chung về các [[chứng khoán thị trường]] trao đổi, mà là cổ phiếu của công ty được cung cấp, sở hữu, mua bán, trao đổi riêng tư. Ít hơn các điều khoản mơ hồ cho một công ty tư nhân là "công ty không thể viện chứng'' '''' công ty chưa niêm yết'' 'và''.
 
Mặc dù có thể nhìn thấy ít hơn so với của họ [[công ty|giao dịch công khai]] đối tác, các công ty tư nhân có một tầm quan trọng lớn trong nền kinh tế của thế giới. Trong năm 2008, 441 công ty tư nhân lớn nhất tại Hoa Kỳ chiếm 1,8 nghìn tỷ USD doanh thu và sử dụng 6,2 triệu người, theo Forbes. Năm 2005, một hồ bơi kích thước nhỏ hơn đáng kể (22,7%) sử dụng để so sánh, 339 công ty trên [[Forbes]] khảo sát chặt chẽ tổ chức các doanh nghiệp Mỹ đã bán được một nghìn tỷ đô la giá trị hàng hoá và dịch vụ (44%) và sử dụng 4 triệu người. Năm 2004, Forbes tính của các doanh nghiệp Mỹ tư nhân với ít nhất 1 tỷ $ trong doanh thu là 305.<ref>{{chú thích web|url=http://www.forbes.com/2008/11/03/largest-private-companies-biz-privates08-cx_sr_1103private_land.html |title=Forbes.com |publisher=Forbes.com |date= |accessdate = ngày 6 tháng 3 năm 2012-03-06}}</ref>
 
[[Koch Industries]], [[Bechtel]], [[Cargill]], [[Publix]], [[Pilot Corp]], một trong những thành viên của [[Big Four (audit firms)|Big Four]] công ty kế toán Deloitte Touche Tohmatsu]], [[Hearst Tổng công ty]], [[S. C. Johnson]], [[Mars, Incorporated|Mars]] là một trong những lớn nhất công ty tư nhân ở Hoa Kỳ. [KPMG, công ty kế toán, [[Ernst & Young]] và [[PricewaterhouseCoopers]], [[IKEA]], [[Trafigura]], [[J. C. Bamford|JC Bamford Máy xúc (JCB)]], [[Lego Group|LEGO]], [[Robert Bosch GmbH|Bosch]], [[Rolex]] và [[Victorinox]] là một số ví dụ của Châu Âu lớn nhất tư nhân tổ chức công ty.
== Liên kết ngoài ==
* [Http://www.forbes.com/lists/2006/21/biz_06privates_The-Largest-Private-Companies_land.html Forbes.com: Công ty tư nhân lớn nhất Mỹ]
 
 
 
{{DEFAULTSORT:Công ty tư nhân}}