Khác biệt giữa các bản “Dân tộc học”

n
→‎Nội dung: General Fixes, Excuted time: 00:00:18.6928691
n
n (→‎Nội dung: General Fixes, Excuted time: 00:00:18.6928691)
+ Giai đoạn 3 đối tượng của dân tộc học lại thay đổi là các dân tộc đang phát triển
 
+ Hiện nay dân tộc học nghiên cứu tất cả các dân tộc chậm tiến hay phát triển có dân số đông đa số hay thiểu số dân tộc đang tồn đọng hay đã biến mất khỏi cuộc sống ( tuyệt chủng )
 
== Tham khảo ==