Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ chế phòng vệ”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:20.1590157
n (AlphamaEditor, General Fixes)
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:20.1590157)
 
# Cái Tôi: "người hòa giải" cái Nó và cái Siêu Tôi, cái Tôi tìm kiếm những giải pháp thỏa hiệp để dẹp yên xung đột giữa Nó và Siêu Tôi. Có thể nói nó là năng lực "biết Thế và biết Thời" (biết mình là ai, mình đang trong hoàn cảnh nào..để hành xử cho hợp lẽ).
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Phân tâm học]]