Khác biệt giữa các bản “Tiếng Cơ Tu”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
|altname=Katu hạ
|nativename=Katu tây
|states= Việt Nam: 61.588 (2009)<br>[[Lào]]: 1422.700800 (2005)
|ethnicity=[[người Cơ Tu|Cơ Tu]]
|speakers= {{sigfig|7620084400|2}}
|date=2009 census
|ref=e18