Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Haiyen2411/Trang nháp”

chú thích nguồn
(Sửa đổi mã nguồn, chú thích , nguồn)
 
(chú thích nguồn)
== Lịch sử hình thành ==
 
Mô hình này lần đầu được [[Barry Boehm]] đưa ra trong bài báo năm 1968 của ông với tựa đề "A Spiral Model of Software Development and Enhance"(Mô hình xoắn ốc để phát triển và cải tiến phần mềm"). Vào năm 1988 Boehm đã xuất bản một bài báo tương tự  cho một đối tượng độc giả rộng hơn. Những bài báo giới thiệu sơ đồ  được tái bản trong nhiều ấn phẩm tiếp theo thảo luận về mô hình xoắn ốc. Boehm đã đề xuất một mô hình  vòng xoắn của sự phát triển mà cung cấp một cách tiếp cận “rủi ro theo định hướng” để phát triển phần mềm. Mỗi cấp độ trong xoắn ốc liên quan đến việc lập kế hoạch, rủi ro, phân tích, và tạo mẫu thêm vào một trong những giai đoạn bình thường của chu kỳ vòng đời phần mềm (phân tích yêu cầu, thiết kế, thực thi và kiểm tra)
 
Những bài báo trước đó thì sử dụng thuật ngữ "mô hình quy trình" khi đề cập đến mô hình xoắn ốc cũng như mô hình gia tốc, mô hình thác thác nước, mô hình mẫu, và các phương pháp tiếp cận khác. Tuy nhiên, đặc trưng kết hợp phân tích rủi ro cùng với những tính năng của những mô hình khác được thể hiện:
23

lần sửa đổi