Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tam học”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:12.3430000
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:12.3430000)
#Huệ học (sa. ''adhiprajñā-śikṣā''), cả ba thường được gọi chung là Giới, Định (hoặc Thiền), Huệ (Bát-nhã).
 
[[Giới (Phật giáo)|Giới]] (sa. ''śīla'', pi. ''sīla'') được hiểu chung là tránh các [[nghiệp (Phật giáo)|nghiệp]] ác. [[Tứ thiền định| Định]] (sa. ''samādhi''), là thiền định, nhưng cũng là sự chú tâm, sự tỉnh giác trong mọi hành động và Huệ (sa. ''prajñā'', pi. ''paññā'') là sự phát triển tâm [[Bát-nhã]] để ngộ được những sự thật cao nhất. Ba phép tu hành này phụ thuộc chặt chẽ với nhau, nếu hành giả chỉ tập trung vào một nhánh thì không thể đạt [[Giải thoát]].
 
==Tham khảo==
 
{{Viết tắt Phật học}}
 
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Triết lí Phật giáo]]