Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thư gửi tín hữu Côlôxê”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:19.4308854
n (Thay thế ‘(?mi)\{\{Liên kết bài chất lượng tốt\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:19.4308854)
 
{{Commonscat|Epistle to the Colossians}}
 
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
[[Thể loại:Kinh Thánh|T]]
[[Thể loại:Tân Ước|T]]
[[Thể loại:Giáo hội Công giáo Rôma|T]]
* Kinh Thánh Tin Lành (1926), United Bible Society
* Herry, M. "Zondevan NIV Matthew Herry Commentary" (1992), Zondevan Publishing House
* Halley, Henry H., "Thánh Kinh Lược Khảo" (1971), Nhà Xuất Bản Tin Lành, Sài Gòn
 
[[Thể loại:Kinh Thánh|T]]
[[Thể loại:Tân Ước|T]]
[[Thể loại:Giáo hội Công giáo Rôma|T]]