Khác biệt giữa các bản “Tư thục”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:21.1130000
(Alphama Tool)
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:21.1130000)
Trường hỗ trợ đặc biệt nhằm mục đích cải thiện cuộc sống của học sinh bằng cách cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu rất cụ thể của từng học sinh. Trường này bao gồm dạy kèm các trường học và trường học để hỗ trợ việc học tập của trẻ em [[người khuyết tật|khuyết tật]].
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}