Khác biệt giữa các bản “Holmi”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:15.8445843
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:15.8445843)
Holmium có độ từ tính cao nhất so với bất kỳ nguyên tố nào và do đó nó được dử dụng làm các miếng nam châm mạnh. Do holmi có khả năng hấp thụ nơtron mạnh, nên nó cũng được sử dụng trong các cần điều khiển hạt nhân.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
{{Commonscat-inline|Holmium}}