Khác biệt giữa các bản “Thomas Boni Yayi”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{Đang dịch 2 (nguồn)|ngày=25
|tháng=09
|năm=2015
|1 =
}}
{{Infobox officeholder
|name = Thomas Boni Yayi
|religion = [[Evangelicalism]]
}}
'''Thomas Boni Yayi''' (bornsinh ngày [[1 Julytháng 1952)7]] is anăm [[Benin1952]]ese) là giám đốc ngân bankerhàng<ref name=Embassy>{{cite web|title=The Presidency|url=http://www.beninembassy.us/the-presidency.html|publisher=Benin Embassy to the United States of America|accessdate=12 December 2014}}</ref>, andchính politiciantrị whogia has[[Benin]], beenđảm nhiệm vai trò [[PresidentTổng ofthống Benin]] sincetừ ngày [[6 Apriltháng 4]] năm [[2006]]<ref name=Freedomhouse>{{cite web|title=Freedom in the World 2007: Benin|url=https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/benin#.VIp0PHt7s2k|publisher=Freedom House|accessdate=12 December 2014}}</ref><ref name=Freedomhouse2012>{{cite web|title=Freedom in the World 2012: Benin|url=https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/benin#.VIp14Ht7s2k|publisher=Freedom House|accessdate=12 December 2014}}</ref><ref name="BBC Leader Profile">{{cite web|title=Benin Profile: Leader|url=http://www.bbc.com/news/world-africa-13037578|publisher=BBC|accessdate=12 December 2014}}</ref>. HeÔng tooknhậm officechức aftersau winningkhi thegiành [[Beninesechiến presidentialthắng election,trong 2006|Marchcuộc bầu cử tổng thống tháng 3 năm 2006 presidential election]]tái andđắc wascử re-electednhiệm tokỳ alần secondthứ term2 invào [[Beninesetháng presidential3 election,năm 2011|March 2011]]. HeÔng alsotừ served aschủ thetịch [[ChairpersonLiên ofminh thechâu African Union|ChairpersonPhi]] oftừ thengày [[African29 Uniontháng 1]] from 29 Januarynăm [[2012]] tođến ngày [[27 Januarytháng 1]] năm [[2013]].
[[File:BoniYayi inauguration2006.jpg|thumb|President Boni taking the Oath of Office]]
'''Thomas Boni Yayi''' (born 1 July 1952) is a [[Benin]]ese banker<ref name=Embassy>{{cite web|title=The Presidency|url=http://www.beninembassy.us/the-presidency.html|publisher=Benin Embassy to the United States of America|accessdate=12 December 2014}}</ref> and politician who has been [[President of Benin]] since 6 April 2006<ref name=Freedomhouse>{{cite web|title=Freedom in the World 2007: Benin|url=https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/benin#.VIp0PHt7s2k|publisher=Freedom House|accessdate=12 December 2014}}</ref><ref name=Freedomhouse2012>{{cite web|title=Freedom in the World 2012: Benin|url=https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/benin#.VIp14Ht7s2k|publisher=Freedom House|accessdate=12 December 2014}}</ref><ref name="BBC Leader Profile">{{cite web|title=Benin Profile: Leader|url=http://www.bbc.com/news/world-africa-13037578|publisher=BBC|accessdate=12 December 2014}}</ref>. He took office after winning the [[Beninese presidential election, 2006|March 2006 presidential election]] and was re-elected to a second term in [[Beninese presidential election, 2011|March 2011]]. He also served as the [[Chairperson of the African Union|Chairperson]] of the [[African Union]] from 29 January 2012 to 27 January 2013.
==Chú thích==
{{tham khảo}}
*[http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4835336.stm BBC News: Benin's new president announced]
*[http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/12/20061214-4.html# President Bush Meets with President Yayi of Benin]
{{sơ khai Benin}}
{{thời gian sống|1952}}
[[Thể loại:Tổng thống Benin]]
50.305

lần sửa đổi