Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:30.1220000
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
* ''The Sanskrit Language'' - T. Burrow - ISBN 81-208-1767-2
* ''Sanskrit Grammar'' - William D. Whitney - ISBN 81-85557-59-4