Khác biệt giữa các bản “Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
 
''Các ngôn ngữ Malay-Polynesia hạt nhân'' đang được nói bởi khoảng 230 triệu người và bao gồm:
* [[Nhóm ngôn ngữ Malayo-Sumbawan]]: Các [[tiếng Malay]] (Indonesia và Malaysia), [[tiếng Sunda]], [[tiếng Java]], [[tiếng Bali]], [[tiếng Aceh]], [[tiếng Chăm]] (Cham), [[tiếng Gia Rai]] (Jarai), [[tiếng Minangkabau]], [[tiếng Tetum]]
* [[Nhóm ngôn ngữ Sunda-Sulawesi]]: [[Tiếng Chamorro]], [[tiếng Palau]], [[tiếng Toba Batak]]
* [[Nhóm ngôn ngữ châu Đại dương]]: bao gồm [[tiếng Tolai]], [[tiếng Gilbert]], [[tiếng Fiji]],