Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà Trần”

Thiếu trung lập
Không có tóm lược sửa đổi
(Thiếu trung lập)
|date_end = [[1400]]
|
|event1 = Kháng chiến chống giặc [[nhà Nguyên|Nguyên Mông]] lần thứ nhất
|date_event1 = 1258
|event2 = Kháng chiến chống giặc Nguyên Mông lần thứ hai
|date_event2 = 1285
|event3 = Kháng chiến chống giặc Nguyên Mông lần thứ ba
|date_event3 = 1287
|event4 = Anh Minh thịnh thế
24.114

lần sửa đổi