Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Haiyen2411/Trang nháp”

chú thích nguồn
(danh mục và trích dẫn nguồn)
(chú thích nguồn)
== Lịch sử hình thành ==
 
Mô hình này lần đầu được [[Barry Boehm]] đưa ra trong bài báo năm 1968 của ông với tựa đề "[http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=12944.12948 A Spiral Model of Software Development and Enhance]" (Mô hình xoắn ốc để phát triển và cải tiến phần mềm). Vào năm 1988 Boehm đã xuất bản một bài báo tương tự cho một đối tượng độc giả rộng hơn. Những bài báo giới thiệu sơ đồ  được tái bản trong nhiều ấn phẩm tiếp theo thảo luận về mô hình xoắn ốc. Boehm đã đề xuất một mô hình  vòng xoắn của sự phát triển mà cung cấp một cách tiếp cận “rủi ro theo định hướng” để phát triển phần mềm. Mỗi cấp độ trong xoắn ốc liên quan đến việc lập kế hoạch, rủi ro, phân tích, và tạo mẫu thêm vào một trong những giai đoạn bình thường của chu kỳ vòng đời phần mềm (phân tích yêu cầu, thiết kế, thực thi và kiểm tra)
 
== Bốn hoạt động của mỗi chu kỳ ==
 
== Sử dụng điểm cố định các giai đoạn quan trọng ==
Mô tả ban đầu của Boehm của mô hình xoắn ốc không bao gồm bất kỳ giaiquá đoạntrình sự kiện quan trọng nào. Trong cải tiến sau này, ông giới thiệu ba cột mốc điểm cố định để thực hiện như các chỉ số đánh giá tiến độ và các điểm cam kết. Những cột mốc điểm có thể được đặc trưng bởi những câu hỏi quan trọng.
 
# Mục tiêu vòng đời (''Life Cycle Object''). Có một định nghĩa nào đầy đủ cho một cách tiếp cận kỹ thuật và quản lý để đáp ứng điều kiện mọi người đều chiến thắng? Nếu các bên liên quan đồng ý rằng câu trả lời là "Có", thì dự án đã rà phávượt mốc LCO này. Nếu không, dự án có thể bị bỏloại rơibỏ, hoặc các bên liên quan có thể cam kết một chu kỳ khác để cố gắng để có được sự đồng tình câu trả lời là “Có”.
Khả# năngKiến hoạttrúc độngvòng banđời đầu(''Life Cycle Architecture''). đómột định nghĩa đầy đủ chuẩnvề bịcách cáctiếp phầncận mềm,được trangưa web,chuộng ngườiđể sửthỏa dụng,mãn vậnđiều hành,kiện bảotất trìcả mọi bảongười đảmđều điềuthắng, kiệncác chiếnrủi thắngro củabị mọiloại ngườibỏ bằnghoặc cáchgiảm tungnhẹ rađáng hệkể thốngkhông? Nếu các bên liên quan đồng ý rằng câu trả lời là "Có", thì dự án đã đượcvượt dọnmốc sạch mốcLCA IOCnày. Nếu không, dự án có thể bị bỏloại rơibỏ, hoặc các bên liên quan có thể cam kết một chu kỳ khác để cố gắng đạt được câu trả lời là  "Có."“Có”
 
Kiến# trúcKhả vòngnăng đờihoạt động ban đầu (Life''Initial CycleOperational ArchitectureCapability''). Việc mộtra địnhmắt nghĩamột đầyhệ đủthống vềđã phươngchuẩn phápbị đượcđầy ưađủ chuộngcác đểphần thỏamềm, mãntrang điềuweb, kiệnngười chiếnsử thắngdụng, củavận tất cả mọi ngườihành, cácbảo rủitrì ro bịbảo loạiđảm bỏđiều hoặckiện giảmmọi nhẹngười đángđều kể nào khôngthắng? Nếu các bên liên quan đồng ý rằng câu trả lời là "Có", thì dự án đã được phádọn mốcsạch LCAmốc nàyIOC. Nếu không, dự án có thể bị bỏ rơi, hoặc các bên liên quan có thể cam kết một chu kỳ khác để cố gắng đạt được câu trả lời là “Có” "Có.
LCO đánh dấu ranh giới giữa giai đoạn khởi đầu và lập kế hoạch. LCA đánh dấu ranh giới giữa giai đoạn lập kế hoạch và xây dựng, và IOC đánh dấu ranh giới giữa giai đoạn xây dựng và giai đoạn chuyển tiếp.
 
Khả năng hoạt động ban đầu. Ở đó có đủ chuẩn bị các phần mềm, trang web, người sử dụng, vận hành, bảo trì và bảo đảm điều kiện chiến thắng của mọi người bằng cách tung ra hệ thống? Nếu các bên liên quan đồng ý rằng câu trả lời là "Có", thì dự án đã được dọn sạch mốc IOC. Nếu không, dự án có thể bị bỏ rơi, hoặc các bên liên quan có thể cam kết một chu kỳ khác để cố gắng có được câu trả lời là  "Có."
 
== Tham khảo ==
* {{Chú thích web|url = http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=12944.12948|title = A spiral model of software development and enhancement|date = August 1986|language = tiếng Anh}}
* {{Chú thích web|url = https://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_model|title = Spiral model|language = tiếng Anh}}
* {{Chú thích sách|họ = Carter|tên = Jim A|tựa đề = [[Developing e-Commerce Systems]]|năm = 2001|tháng = 7|trang = 20 - 21|chương = https://app.box.com/shared/07g3vhl239i6cws0purh|ngôn ngữ = tiếng Anh|ngày = 31}}{{Sơ khai}}
23

lần sửa đổi