Khác biệt giữa các bản “Thế vận hội Mùa hè 1912”

{|
|
* {{flagIOCteamflagIOC|ANZ|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|AUT|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|BEL|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|BOH|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|CAN|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|CHI|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|DEN|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|EGY|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|FIN|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|FRA|Mùa hè 1912}}
|width=40|
|valign=top|
* {{flagIOCteamflagIOC|GER|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|GBR|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|GRE|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|HUN|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ISL|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ITA|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|JPN|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|LUX|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|NED|Mùa hè 1912}}
|width=40|
|valign=top|
* {{flagIOCteamflagIOC|NOR|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|POR|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|RUS|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|SRB|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|RSA|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|SWE|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|SUI|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|TUR|Mùa hè 1912}}
* {{flagIOCteamflagIOC|USA|Mùa hè 1912}}
|}
 
Người dùng vô danh