Khác biệt giữa các bản “Ban Cán sự Đảng Ngoài nước Đảng Cộng sản Việt Nam”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:19.9859984
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:19.9859984)
|author=Thu Nga
|publisher=Tạp chí Xây dựng Đảng
|date = ngày 3 tháng 7 năm 2006 |accessdate = ngày 24 tháng 12 năm 2010}}</ref>
|date=2006-07-03
|accessdate=2010-12-24
}}</ref>
== Nhiệm vụ ==
== Các đơn vị ==
|title=Ban Cán sự Đảng Ngoài nước
|publisher=Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
|date = ngày 24 tháng 8 năm 2006 |accessdate = ngày 24 tháng 12 năm 2010}}</ref>
|date=2006-08-24
|accessdate=2010-12-24
}}</ref>
#Văn phòng
#Vụ Tổ chức
|author=
|publisher=Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
|date = ngày 24 tháng 8 năm 2006 |accessdate = ngày 24 tháng 12 năm 2010}}
|date=2006-08-24
|accessdate=2010-12-24
}}
== Chú thích ==
{{Tham khảo}}