Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:16.8430000
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
* [http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf Royce, Winston (1970), ''Managing the Development of Large Software Systems''] ([[tiếng Anh]])
{{sơ khai}}