Khác biệt giữa các bản “Shinkansen”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Shinkansen map 201503 en.png|nhỏ|trái|Hệ thống shinkansen Nhật Bản]]
[[Tập tin:E5 S11 Sendai 20090725.JPG|nhỏ|Shinkansen E5]]
[[Tập tin:JR East Shinkansen lineup 200 E2 E4 E1 Niigata Depot 20071100.JPG|nhỏ|Shinkansen 200 ~ E4]]