Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Minh (trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa)”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 42.118.167.53 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của ThitxongkhoiAWB)
Ngày 24/3/1975 tái nhiệm Tư lệnh Biệt khu Thủ đô kiêm Tổng Trấn Đô Thành Sài Gòn, Chợ Lớn thay thế Phó Đô đốc Chung Tấn Cang tái nhiệm Tư lệnh Hải Quân.
 
Sau ngày 330/4/1975, định cư tại San Diego California, Hoa Kỳ.
 
Ngày 24/11/2006 ông từ trần tại nơi định cư. Hưởng thọ 77 tuổi.
Người dùng vô danh