Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sự lùi dần của sông băng từ năm 1850”

n
AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:15.1685167
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:15.1685167)
| work=Climate Change 2001 (Working Group I: The Scientific Basis)
| url=http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/fig2-18.htm
| accessdate=Februaryngày 14, tháng 2 năm 2006 }}
<br/>{{chú thích web
| author=Thomas Mölg
| work=RealClimate
| url=http://www.realclimate.org/index.php?p=129
| accessdate=Marchngày 18, tháng 3 năm 2005 }}</ref>
 
[[Thời kỳ băng hà nhỏ]] là giai đoạn từ khoảng 1550 đến 1850, khi thế giới trải qua thời kì nhiệt độ tương đối mát so với hiện tại. Sau đó, cho đến khoảng năm 1940, sông băng trên toàn thế giới lùi dần do khí hậu ấm lên đáng kể. Từ 1950 đến 1980, sông băng lùi dần chậm lại và thậm chí từng tiến dài thêm khi quá trình [[mát dần toàn cầu]] diễn ra. Từ năm 1980, một sự ấm lên đáng kể trên toàn cầu đã dẫn đẩy nhanh tốc độ lùi dần của sông băng ở khắp nơi, đến nỗi một số sông băng đã biến mất hoàn toàn. Sự tồn tại của phần lớn sông băng còn lại trên thế giới hiện đang bị đe dọa. Tại những nơi như dãy Andes của [[Nam Mỹ]] và dãy Himalaya ở [[châu Á]], sự biến mất của sông băng sẽ có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước. Đặc biệt tại những nơi như phía Tây vùng [[Nam Mỹ]], châu Á, dãy núi Alps, [[Indonesia]], [[châu Phi]], các vùng [[nhiệt đới]] và [[cận nhiệt đới]] của Nam Mỹ, quá trình sông băng lùi dần đã được sử dụng để cung cấp bằng chứng xác đáng cho việc tăng nhiệt độ toàn cầu kể từ cuối thế kỷ 19.<ref>{{chú thích web
| work=Climate Change 2001 (Working Group I: The Scientific Basis)
| url=http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/064.htm
| accessdate=Februaryngày 14, tháng 2 năm 2006 }}<br/>{{chú thích web
| author=National Snow and Ice Data Center
| title=Global glacier recession
| work=GLIMS Data at NSIDC
| url=http://nsidc.org/data/glims/glaciermelt/index.html
| accessdate=Februaryngày 14, tháng 2 năm 2006 }}</ref> Gần đây, sự lùi dần đáng kể cũng như tốc độ lùi tăng mạnh của sông băng từ năm 1995 tại những con sông băng chính của [[Greenland]] và [[băng lục địa]] Tây [[Nam Cực]] có thể dự báo việc [[mực nước biển dâng]], chứa đựng khả năng gây tác động mạnh lên khắp các vùng ven biển trên toàn thế giới.
==Chú thích==
{{Tham khảo}}
[[Thể loại:Ảnh hưởng của ấm lên toàn cầu]]
[[Thể loại:Lịch sử khí hậu]]
[[Thể loại:Băng hà học]]