Khác biệt giữa các bản “Arthur Schopenhauer”

không có tóm lược sửa đổi
 
Năm [[1820]], Schopenhauer trở thành [[giáo sư ]] của [[Đại học]] [[Berlin]] và ở đây đã nảy ra một cuộc tranh luận nổi tiếng giữa Schopenhauer và [[George Wilhelm Friedrich Hegel]].
== NhữngTrích câu nói bất hủdẫn ==
<blockquote>Bạn có thể ghi nhận là đức tin và kiến thức thì liên hệ với nhau như là hai cán cân; khi cán cân bên này lên thì cán cân kia xuống ''(You may observe that faith and knowledge are related as the scales of a balance; when the one goes up, the other goes down)''<ref name="A">{{chú thích sách|url=https://books.google.com.vn/books?id=C2LrAgAAQBAJ&pg=PT170&dq=You+may+observe+that+faith+and+knowledge+are+related+as+the+scales+of+a+balance%3B+when+the+one+goes+up,+the+other+goes+down&hl=vi&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=You%20may%20observe%20that%20faith%20and%20knowledge%20are%20related%20as%20the%20scales%20of%20a%20balance%3B%20when%20the%20one%20goes%20up%2C%20the%20other%20goes%20down&f=false|title=Collected Essays of Arthur Schopenhauer}}</ref>{{Verify source}}</blockquote>
<blockquote>Những hoa trái của Ki Tô giáo là chiến tranh tôn giáo, những cuộc tàn sát, những cuộc chiến tranh thập giá, những tòa án xử dị giáo, sự tiêu diệt các thổ dân Mỹ, và đưa những nô lệ Phi Châu vào thay thế ''(The fruits of Christianity were religious wars, butcheries, crusades, inquisitions, extermination of the natives in America, and the introduction of African slaves in their place)''<ref name="A"/>{{Verify source}}</blockquote>
==Chú thích==
{{tham khảo}}