Khác biệt giữa các bản “Mô hình xoắn ốc”

Thêm nội dung và bỏ thể loại bài sơ khai
n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:09.4995434)
(Thêm nội dung và bỏ thể loại bài sơ khai)
# Khả năng hoạt động ban đầu (''Initial Operational Capability''). Việc ra mắt một hệ thống đã chuẩn bị đầy đủ các phần mềm, trang web, người sử dụng, vận hành, bảo trì và bảo đảm điều kiện mọi người đều thắng? Nếu các bên liên quan đồng ý rằng câu trả lời là "Có", thì dự án đã được dọn sạch mốc IOC. Nếu không, dự án có thể bị bỏ rơi, hoặc các bên liên quan có thể cam kết một chu kỳ khác để cố gắng có được câu trả lời là  "Có.
LCO đánh dấu ranh giới giữa giai đoạn khởi đầu và lập kế hoạch. LCA đánh dấu ranh giới giữa giai đoạn lập kế hoạch và xây dựng, và IOC đánh dấu ranh giới giữa giai đoạn xây dựng và giai đoạn chuyển tiếp.
 
=== Tập trung vào hệ thống và chu kỳ sống ===
Đặc điểm này nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống tổng thể và những yếu tố ảnh hưởng đến toàn bộ vòng đời của mô hình. Nó không bao gồm những "nguy hiểm nhìn như mô hình xoắc ốc" mà tập trung chủ yếu vào sự phát triển ban đầu của mã phần mềm. Những quá trình này có thể là kết quả sau khi đã đưa ra các phương pháp để định hướng đối tượng hoặc thiết kế và phân tích cấu trúc phần mềm.
 
== Tham khảo ==
* {{Chú thích web|url = http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=12944.12948|title = A spiral model of software development and enhancement|date = August 1986|language = tiếng Anh}}
* {{Chú thích web|url = https://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_model|title = Spiral model|language = tiếng Anh}}
* {{Chú thích sách|họ = Carter|tên = Jim A|tựa đề = [[Developing e-Commerce Systems]]|năm = 2001|tháng = 7|trang = 20 - 21|chương = https://www.scribd.com/doc/282853840/Chapter1|ngôn ngữ = tiếng Anh}}{{Sơ khai}}
23

lần sửa đổi