Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Haiyen2411/Trang nháp”

chú thích nguồn
(chú thích nguồn tham khảo)
(chú thích nguồn)
== Lịch sử hình thành ==
 
Mô hình này lần đầu được [[Barry Boehm]] đưa ra trong bài báo năm 1968 của ông với tựa đề "A Spiral Model of Software Development and Enhance".<nowiki><ref> [</nowiki>http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=12944.12948 /Boehm B, "A spiral model of software development and enhancement", ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, ACM, 11(4):14-24, August 1986] <nowiki></ref></nowiki>
Mô hình này lần đầu được [[Barry Boehm]] đưa ra trong bài báo năm 1968 của ông với tựa đề "[http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=12944.12948 A Spiral Model of Software Development and Enhance]". Vào năm 1988 Boehm đã xuất bản một bài báo tương tự cho một đối tượng độc giả rộng hơn. Những bài báo giới thiệu sơ đồ  được tái bản trong nhiều ấn phẩm tiếp theo thảo luận về mô hình xoắn ốc. Boehm đã đề xuất một mô hình  vòng xoắn của sự phát triển mà cung cấp một cách tiếp cận “rủi ro theo định hướng” để phát triển phần mềm. Mỗi cấp độ trong xoắn ốc liên quan đến việc lập kế hoạch, rủi ro, phân tích, và tạo mẫu thêm vào một trong những giai đoạn bình thường của chu kỳ vòng đời phần mềm (phân tích yêu cầu, thiết kế, thực thi và kiểm tra)
 
Mô hình này lần đầu được [[Barry Boehm]] đưa ra trong bài báo năm 1968 của ông với tựa đề "[http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=12944.12948 A Spiral Model of Software Development and Enhance]". Vào năm 1988 Boehm đã xuất bản một bài báo tương tự cho một đối tượng độc giả rộng hơn. Những bài báo giới thiệu sơ đồ  được tái bản trong nhiều ấn phẩm tiếp theo thảo luận về mô hình xoắn ốc. Boehm đã đề xuất một mô hình  vòng xoắn của sự phát triển mà cung cấp một cách tiếp cận “rủi ro theo định hướng” để phát triển phần mềm. Mỗi cấp độ trong xoắn ốc liên quan đến việc lập kế hoạch, rủi ro, phân tích, và tạo mẫu thêm vào một trong những giai đoạn bình thường của chu kỳ vòng đời phần mềm (phân tích yêu cầu, thiết kế, thực thi và kiểm tra)
 
== Bốn hoạt động của mỗi chu kỳ ==
23

lần sửa đổi