Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Haiyen2411/Trang nháp”

không có tóm lược sửa đổi
(chú thích nguồn)
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}
* {{Chú thích web|url = http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=12944.12948|title = A spiral model of software development and enhancement|date = August 1986|language = tiếng Anh}}
* {{Chú thích web|url = https://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_model|title = Spiral model|language = tiếng Anh}}
23

lần sửa đổi