Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thu nhập quốc dân”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:16.7846783
Không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:16.7846783)
'''Thu nhập quốc dân''' (''Gross national income'' – ''GNI'') là [[chỉ số kinh tế]] xác định tổng thu nhập của một [[quốc gia]] trong một thời gian, thường là một năm. Đây là chỉ tiêu đo thực lực của quốc gia.<ref name="daitudien">http://daitudien.net/kinh-te-hoc/kinh-te-hoc-ve-thu-nhap-quoc-dan.html</ref> Thu nhập quốc dân tương tự như [[Tổng sản lượng quốc gia]] – GNP, chỉ khác biệt ở chỗ GNP không trừ đi [[thuế gián thu]]. Ví dụ, lợi nhuận của một công ty [[Hoa Kỳ|Mỹ]] hoạt động tại Anh sẽ được tính vào [[Tổng sản lượng quốc gia|GNI]] của Mỹ và [[Tổng sản phẩm nội địa|GDP]] của Anh, không tính vào GNI của Anh hay GDP của Mỹ.
==Thành phần==
Nó bao gồm tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ tạo ra trong quốc gia (chính là [[Tổng sản phẩm nội địa]] - GDP), cộng với thu nhập nhận được từ bên ngoài (chủ yếu là lãi vay và [[cổ tức]]), trừ đi những khoản tương tự phải trả ra bên ngoài).
Thu nhập quốc dân bao gồm: chi tiêu dùng cá nhân, tổng đầu tư của dân cư, chi tiêu dùng của [[chính phủ]], thu nhập thuần từ tài sản ở nước ngoài (sau khi trừ các thuế), và tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ [[xuất khẩu]] và trừ đi hai khoản: tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu và [[thuế gián thu]].
==Cách tính toán<ref name="daitudien"/>==
[[Liên hợp quốc]] đưa ra hai hệ thống [[thống kê]] phục vụ cho việc tính toán thu nhập quốc dân :
* [[Hệ thống tài khoản quốc gia]] cho [[kinh tế thị trường]]
* [[Hệ thống sản phẩm vật chất]] cho [[kinh tế kế hoạch hóa tập trung]]
==Chú thích==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Chỉ số kinh tế]]
[[Thể loại:Thu nhập]]