Khác biệt giữa các bản “Viện hàn lâm Pháp”

n
AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:26.9596957
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:26.9596957)
| url = http://www.academie-francaise.fr/histoire/index.html
| title = L’histoire
| accessdate = ngày 13 tháng 1 năm 2010}}</ref>. Bị giải tán năm 1793 trong [[Cách mạng Pháp]], nó được khôi phục năm 1803 bởi [[Napoléon Bonaparte|Napoleon Bonaparte]]<ref name=aH/>.
| accessdate = 2010-01-13
}}</ref>. Bị giải tán năm 1793 trong [[Cách mạng Pháp]], nó được khôi phục năm 1803 bởi [[Napoléon Bonaparte|Napoleon Bonaparte]]<ref name=aH/>.
 
Viện Hàn lâm Pháp bao gồm 40 thành viên, được biết dưới tên ''immortels'' (những người bất tử)<ref name=aIM>{{chú thích báo
| url = http://www.academie-francaise.fr/immortels/index.html
| title = Les immortels
| accessdate = ngày 13 tháng 1 năm 2010}}</ref>. Viện hàn lâm Pháp tập hợp những nhân vật nổi bật trong giới văn học (các [[nhà thơ]], [[tiểu thuyết gia]], [[nhà soạn kịch]], [[nhà phê bình văn học]]), cả những [[triết gia]], [[nhà sử học]], [[nhà khoa học]] nổi tiếng – và theo truyền thống - gồm cả những nhân vật quân sự, chính khách và tôn giáo quyền cao chức trọng. Các thành viên mới được bầu bởi các thành viên đương vị. Các viện sĩ giữ vị trí này suốt đời, trừ khi họ bị loại bỏ do tư cách sai trái. [[Philippe Pétain]], được gọi là ''Nguyên soái của Pháp'' sau chiến thắng [[Verdun]] trong [[Chiến tranh thế giới thứ nhất|Thế chiến thứ nhất]], được bầu vào Viện năm 1931 và, sau khi trở thành Quốc trưởng của chính phủ [[Vichy]] trong [[Chiến tranh thế giới thứ hai|Thế chiến thứ hai]], bị buộc phải từ chức năm 1945<ref>[[Ted Morgan (writer)|Sanche de Gramont]], ''The French: Portrait of a People'', G.P. Putnam's Sons, New York, 1969, p. 270</ref>. Cơ quan này đóng vai trò có thẩm quyền chính thức về ngôn ngữ; nó tham gia vào việc xuất bản từ điển chính thức. Những quyết định của nó, tuy nhiên, không phải là bắt buộc đối với công chúng hoặc chính phủ.
| accessdate = 2010-01-13
}}</ref>. Viện hàn lâm Pháp tập hợp những nhân vật nổi bật trong giới văn học (các [[nhà thơ]], [[tiểu thuyết gia]], [[nhà soạn kịch]], [[nhà phê bình văn học]]), cả những [[triết gia]], [[nhà sử học]], [[nhà khoa học]] nổi tiếng – và theo truyền thống - gồm cả những nhân vật quân sự, chính khách và tôn giáo quyền cao chức trọng. Các thành viên mới được bầu bởi các thành viên đương vị. Các viện sĩ giữ vị trí này suốt đời, trừ khi họ bị loại bỏ do tư cách sai trái. [[Philippe Pétain]], được gọi là ''Nguyên soái của Pháp'' sau chiến thắng [[Verdun]] trong [[Chiến tranh thế giới thứ nhất|Thế chiến thứ nhất]], được bầu vào Viện năm 1931 và, sau khi trở thành Quốc trưởng của chính phủ [[Vichy]] trong [[Chiến tranh thế giới thứ hai|Thế chiến thứ hai]], bị buộc phải từ chức năm 1945<ref>[[Ted Morgan (writer)|Sanche de Gramont]], ''The French: Portrait of a People'', G.P. Putnam's Sons, New York, 1969, p. 270</ref>. Cơ quan này đóng vai trò có thẩm quyền chính thức về ngôn ngữ; nó tham gia vào việc xuất bản từ điển chính thức. Những quyết định của nó, tuy nhiên, không phải là bắt buộc đối với công chúng hoặc chính phủ.
 
Được sát nhập vào [[Institut de France]] khi viện này được thành lập ngày 25.10.1795, Viện hàn lâm Pháp là viện hàn lâm đầu tiên trong 5 viện hàn lâm của Pháp.
[[Thể loại:Khởi đầu năm 1635]]
[[Thể loại:Quận 6, Paris]]
[[Thể loại:Viện Hàn lâm Quốc gia]]