Khác biệt giữa các bản “Cache (tin học)”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:20.3100308
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:20.3100308)
[[FileTập tin:cache,basic.svg|frame|Mô hình hoạt động bộ nhớ cache của máy tính]]
 
Trong [[tin học]], '''cache''' ({{IPAc-en|ˈ|k|æ|ʃ}} {{respell|KASH|'}}<ref>
|publisher=Merriam-Webster, Incorporated
|work=Merriam-Webster Online Dictionary
|accessdate=ngày 2 Maytháng 5 năm 2011}}</ref>) là bộ nhớ đệm chứa dữ liệu, các dữ liệu được nằm chờ yêu cầu từ ứng dụng hoặc phần cứng. Dữ liệu được chứa trong cache có thể là kết quả của tính toán trước đó, hoặc là sự trùng lặp dữ liệu được lưu trữ ở một nơi khác.
 
== Cách vận hành ==
 
=== Bộ nhớ đệm Web (Web Cache) ===
Trình duyệt web và Máy chủ Web sử dụng Bộ nhớ đệm Web để chứa các phản hồi từ hệ thống máy chủ, chẳng hạn như hình ảnh và các trang web.
 
Bộ nhớ đệm Web giảm thiểu thông tin cần được truyền bằng mạng, bởi vì thông tin được chứa trong bộ nhớ đệm có thể được tái sử dụng. Điều này giúp giảm băng thông và nhận được yêu cầu dữ liệu từ máy chủ nhanh hơn, đồng thời cải thiện tốc độ phản hồi của người dùng trên mạng.
Về cơ bản, bộ nhớ đệm nhận ra một sự gia tăng hiệu suất cho việc lấy đi lấy lại dữ liệu nhiều lần. Trong khi cache có thể nhận ra một sự gia tăng hiệu suất ngay từ ban đầu của một dữ liệu, quá trình tăng hiệu suất xảy ra trong hệ thống bộ nhớ đệm.
 
Với đọc cache , một mục dữ liệu phải được lấy từ vị trí gốc của nó ít nhất một lần để cho sau này đọc liên tiếp dữ liệu nhiều lần để thấy một sự gia tăng hiệu suất bằng hiệu lực của việc có thể lưu trữ trung gian của bộ nhớ cache nhanh hơn của dữ liệu gốc. Với ghi cache, một sự gia tăng hiệu suất của việc viết một dữ liệu có thể được nhận ra khi viết lần đầu tiên của các dữ liệu bằng hiệu lực của các dữ liệu được lưu trữ ngay trên bộ nhớ cache, trì hoãn việc chuyển giao các dữ liệu về sau hay nói cách khác nó xảy ra như là một tiến trình nền. Trái với đệm nghiêm ngặt, một quá trình trong bộ nhớ đệm phải tuân thủ một (phân phối tiềm năng) bộ nhớ cache giao thức mạch lạc để duy trì sự thống nhất giữa lưu trữ trung gian của bộ nhớ cache và vị trí nơi chứa dữ liệu. Buffering, mặt khác,
 
+ làm giảm số lượng các quá trình chuyển dữ liệu giữa quá trình giao tiếp, mà tối ưu trên không đề cập đến những truy cập một dữ liệu ít lần.