Khác biệt giữa các bản “Vùng đô thị Washington”

n
AlphamaEditor, sửa liên kết chưa định dạng, Excuted time: 00:00:40.9070903
n (→‎Thành phần: Alphama Tool, General fixes)
n (AlphamaEditor, sửa liên kết chưa định dạng, Excuted time: 00:00:40.9070903)
|title=National Capital Region - Office of National Capital Region Coordination
|publisher=Department of Homeland Security
|date=Decemberngày 21, tháng 12 năm 2005
|accessdate = ngày 9 tháng 1 năm 2008}}</ref> Phần khu vực của [[Virginia]] được biết đến như [[Bắc Virginia]].
|accessdate=2008-01-09
}}</ref> Phần khu vực của [[Virginia]] được biết đến như [[Bắc Virginia]].
 
==Bộ phận của vùng==
==Các tổ chức cấp vùng==
====Hội đồng Liên chính quyền Vùng Washington====
Được thành lập năm 1957, [[Hội đồng Liên chính quyền Vùng Washington]] (MWCOG) là một tổ chức cấp vùng của 21 chính quyền địa phương vùng Washington cũng như là thành viên của nghị viện tiểu bang [[Maryland]], [[Virginia]], [[Thượng viện Hoa Kỳ]], và [[Hạ viện Hoa Kỳ]]. MWCOG đưa ra một diễn đàn để thảo luận và phát triển về các vấn đề của vùng đối với những vấn đề có liên quan đến môi trường, giao thông, an ninh công cộng, nội an, nhà cửa, kế hoạch cộng đồng, phát triển kinh tế.<ref>{{chú thích web | url = http://www.mwcog.org/about/ | tiêu đề = MWCOG.org | author = | ngày = | ngày truy cập = 2 tháng 10 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
 
Ban qui hoạch giao thông vùng thủ đô quốc gia (''National Capital Region Transportation Planning Board''), một bộ phận của Hội đồng Liên chính quyền Vùng Washington, là một tổ chức qui hoạch đô thị cho Vùng đô thị Washinton.<ref>{{chú thích web | url = http://www.mwcog.org/transportation/tpb/ | tiêu đề = MWCOG.org | author = | ngày = | ngày truy cập = 2 tháng 10 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
 
==Các thành phố chính yếu==