Khác biệt giữa các bản “Lev Borisovich Kamenev”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox President
| name = Lev Kamenev<br><small>Лев Каменев</small>
| citizenship = [[SovietNgười people|SovietLiên Xô]]
| nationality = [[RussianĐế peoplequốc Nga|RussianNga]]
| image = Lev Kamenev in 1922.jpg
| office = [[DeputyPhó Premierthủ oftướng theLiên Soviet Union|DeputyPhó Chairmanchủ tịch]] of the [[CouncilHội ofđồng People'sDân Commissarsủy ofNhân thedân SovietLiên Union]]
| premier = [[Vladimir Lenin]]<br>[[Alexey Rykov]]
| term_start = 6 Julytháng 7 năm 1923
| term_end = 16 Januarytháng 1 năm 1926
 
|office1 = DirectorGiám of theđốc [[LeninViện InstituteLenin]] of thecủa [[CentralBan Committeechấp ofhành theTrung Communistương PartyĐảng ofCộng thesản SovietLiên Union|CentralBan chấp hành trung ương Committeeđảng]]
|term_start1 = 31 Marchtháng 3 năm 1923
|term_end1 = 1926
|predecessor1 = PostChức establishedvụ được thiết lập
|successor1 = [[Ivan Skvortsov-Stepanov]]
 
| office2 = Chủ tịch [[Ban chấp hành trung ương Toàn Nga|Ban chấp hành trung ương]] [[Đại hội Xô Viết Toàn Nga]]
| office2 = [[List of leaders of the Russian SFSR#Heads of state|Chairman]] of the [[All-Russian Central Executive Committee|Central Executive Committee]] of the [[All-Russian Congress of Soviets|Congress of Soviets of the Russian SFSR]]
| term_start2 = 9
| term_end2 = 21 Novembertháng 11 năm 1917
| predecessor2 = [[Nikolai Chkheidze]]
| successor2 = [[Yakov Sverdlov]]
 
| office6 = Ủy viên Bộ chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13
| office6 = Full member of the [[8th Politburo and the 8th Secretariat of the Russian Communist Party (Bolsheviks)|8th]], [[9th Politburo and the 9th Secretariat of the Russian Communist Party (Bolsheviks)|9th]], [[10th Politburo and the 10th Secretariat of the Russian Communist Party (Bolsheviks)|10th]], [[11th Politburo of the Russian Communist Party (Bolsheviks) |11th]], [[12th Politburo of the Russian Communist Party (Bolsheviks) |12th]], [[13th Politburo of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) |13th]] [[Politburo of the Communist Party of the Soviet Union|Politburo]]
|term_start6 = 8 Marchtháng 3 năm 1919
|term_end6= 1 Januarytháng 1 năm 1926
|term_start7 = 10 Octobertháng 10
|term_end7 = 29 Novembertháng 11 năm 1917
|office8 = Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị khóa 14
|office8 = Candidate member of the [[14th Politburo and the 14th Secretariat of the All-Union Communist Party (Bolsheviks)|14th]] [[Politburo of the Communist Party of the Soviet Union|Politburo]]
|term_start8 = 1 Januarytháng 1
|term_end8 = 23 Octobertháng 10 năm 1926
|office9 = Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng các khóa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|office9 = Full member of the [[6th Central Committee of the Russian Social Democratic Labour Party (Bolsheviks)|6th]], [[7th Central Committee of the Russian Communist Party (Bolsheviks)|7th]], [[8th Central Committee of the Russian Communist Party (Bolsheviks)|8th]], [[9th Central Committee of the Russian Communist Party (Bolsheviks)|9th]], [[10th Central Committee of the Russian Communist Party (Bolsheviks)|10th]], [[11th Central Committee of the Russian Communist Party (Bolsheviks)|11th]], [[12th Central Committee of the Russian Communist Party (Bolsheviks)|12th]], [[13th Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks)|13th]], [[14th Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks)|14th]] [[Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union|Central Committee]]
| term_start9 = 17 Januarytháng 1 năm 1912
| term_end9 = 14 Novembertháng 11 năm 1927
| birth_date = {{OldStyleDate|18 July|1883|6 July}}
| birth_place = [[Moscow]], [[RussianĐế Empirequốc Nga]]
| death_date = {{death date and age|1936|8|25|1883|7|18|df=y}}
| death_place = [[Moscow]], [[RussianCHXHCN SFSRXô Viết Liên bang Nga]], [[SovietLiên Union]]
| spouse = [[Olga Kameneva]]
| party = [[All-Union Communist Party (bolsheviks)]]
Người dùng vô danh