Khác biệt giữa các bản “Học khu Philadelphia”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:23.0501616
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:23.0501616)
[[Hình:School District of Philadelphia logo.gif|150 px|nhỏ|Logo của Nha học chánh Philadelphia]]
'''Nha học chánh Philadelphia''' ('''School District of Philadelphia''') là một [[học khu|khu học chánh]] có trụ sở tại Khu học chánh của Trung tâm Giáo dục tại [[Philadelphia]], Pennsylvania<ref>"[http://www.phila.k12.pa.us/contact/ Contact Us]." School District of Philadelphia. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2010.</ref>, bao gồm tất cả các trường công lập ở thành phố Philadelphia. Được thành lập năm 1818, là học nha học chánh lớn thứ tám ở quốc gia<ref name="aboutus">{{chú thích báo|url= http://www.philsch.k12.pa.us/aboutus |title=Philadelphia School District - About Us |publisher= Philadelphia School District |accessdate =2007-02- ngày 20 tháng 2 năm 2007}}</ref>.
 
Hội Đồng Giáo Dục đã được tạo lập ra vào năm 1850 để giám sát các trường của Philadelphia. Đạo luật của Đại hội đồng ngày 05 tháng 4 năm 1867, được kiểm soát của các kiểm soát viên của Philadelphia sẽ được bổ nhiệm các thẩm phán của Tòa án thường thẩm. Có một kiểm soát viên được bổ nhiệm từ từng phường. Điều này đã được làm để loại trừ yếu tố chính trị khỏi việc quản lý các trường học<ref name="Edmunds">{{chú thích báo | first= Franklin Davenport | last= Edmunds | url= | title= The Public School Buildings of the City of Philadelphia from 1853 to 1867 | publisher= | year= 1917}}</ref>.
 
Cuối cùng, việc quản lý của khu học chánh đã được giao cho ban giám hiệu bổ nhiệm bởi thị trưởng. Điều này tiếp tục cho đến năm 2001 khi quận đã được tiếp quản bởi tiểu bang và Thống đốc đã được ủy quyền bổ nhiệm đa số trong năm thành viên của Ủy ban Cải cách trường học mới<ref name="Penn GSE1">{{chú thích báo|url= http://www.urbanedjournal.org/archive/Issue4/notes/notes0010.html |title= Analysis: do Philadelphians still have a voice at the School District? Understanding the state takeover of Philadelphia's schools | author= Rieser, Len |publisher=[[University of Pennsylvania#Graduate and professional schools|University of Pennsylvania, Graduate School of Education]] |accessdate =2007-02- ngày 20 tháng 2 năm 2007}}</ref><ref name="citymayors.com">{{chú thích báo|author= Favro, Tony | url= http://www.citymayors.com/education/usa_schoolboards.html |title= US mayors are divided about merits of controlling schools | publisher= citymayors.com |accessdate =2007-02- ngày 20 tháng 2 năm 2007}}</ref>.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}