Khác biệt giữa các bản “Lev Borisovich Kamenev”

không có tóm lược sửa đổi
| term_start9 = 17 tháng 1 năm 1912
| term_end9 = 14 tháng 11 năm 1927
| birth_date = {{OldStyleDate|18 Julytháng 7|1883|6 Julytháng 7}}
| birth_place = [[Moscow]], [[Đế quốc Nga]]
| death_date = {{death date and age|1936|8|25|1883|7|18|df=y}}
| death_place = [[Moscow]], [[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga|CHXHCN Xô Viết Liên bang Nga]], [[Liên Xô]]
| spouse = [[Olga Kameneva]]
| party = [[Đảng Cộng sản Liên Xô]]
Người dùng vô danh