Khác biệt giữa các bản “Đèn nhân quang điện”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Khi đập vào [[dynode]], [[electron]] làm bật ra thêm [[electron]] mới, hay [[electron]] thứ cấp, với hệ số nhân nào đó tùy thuộc vật liệu phủ mặt điện cực và động lượng [[electron]], và thường ''cỡ 5 lần''.<ref>Hamamatsu Photonics K.K.: Photomultiplier Tubes – Basics and Applications. 3rd ed. 2006, S.17–18 – 2.3 Electron Multiplier (Dynode Section)</ref>
 
Dãy [[dynode]] thực hiện nhiều lần khuếch đại, và kết thúc ở [[anode]], tạo ra xung dòng điện.<ref name="Фотоэлектронные" />
 
Trong sử dụng thì bố trí cấp điện cao áp và dãy điện trở để chia áp cho [[dynode]], cỡ 100 V/mắt xích. Điện cao áp này tổng cộng vào cỡ 700 đến 2000V, và nó tác động đến hệ số nhân, nên cần được giữ ổn định.