Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Anh hùng ký]] (hay còn gọi là [[Hán mạt anh hùng ký]]) của [[Vương Xán]], nội dung nói về các anh hùng cuối thời [[Nhà Hán#Sự trỗi dậy và sụp đổ của nhà Đông Hán|Đông Hán]].
* [[Ích bộ kỳ cựu truyện]] của [[Trần Thọ]], ghi chép về các nhân vật ở [[Ích Châu]].
* [[Hoa Dương quốc chí]] của [[Thường Cừ]], ghi chép lịch sử [[Ba Thục]] từ thời Hán đến thời Tấn cùng chuyện [[Gia Cát Lượng]] ''thấtbảy cầmlần bắt [[Mạnh Hoạch]]''.
* [[Hậu Hán kỷ]] của [[Viên Hoành]], người thời [[Nhà Tấn|Tây Tấn]]. Tác phẩm này hiện nay vẫn còn.
* [[Hán hậu thư]] của [[Hoa Kiệu]]. Hoa Kiệu là con cháu của [[Hoa Hâm]]. Nội dung ghi chép lịch sử thời Đông Hán cùng chế độ hoàng hậu đương thời.
* [[Ngụy Vũ cố sự]], khuyết danh, nội dung nói về Ngụy Vũ Đế ([[Tào Tháo]]).
* [[Ngụy mạt truyện]], khuyết danh, ghi chép các sự kiện cuối thời Ngụy.
* [[Ngụy lược]] của [[Ngư Hoạn]]., Ngụyghi lượcchép nằmlịch trongsử tácnước phẩm [[ĐiểnNgụy, lược]],trong nộiđó dung nói về các dân tộc khác ở biên giới nước Ngụy,. khiPhần [[Điển lược]] cũng ghi chép lấyvề Ngụycác làmnước ngoạibên quốcngoài Ngụy, là tác phẩm đầu tiên của [[Trung Quốc]] đề cập đến [[Đế quốc La Mã]] (mà họ gọi là ''nước Đại Tần quốc'').
* [[Hiến Đế ký]], [[Tùy chí]] cho là của [[Lưu Phương]], có ý kiến cho là của [[Lưu Ngải]]. Lưu Ngải là người thời Đông Hán. Nội dung ghi chép về [[Hán Hiến Đế]], nhưng một số tình tiết về vua Hiến Đế không được ghi chép đầy đủ.
* [[Hiến Đế truyện]], khuyết danh. Tác phẩm này bổ sung cho [[Hiến Đế ký]], có chép việc [[Hán Hiến Đế]] xuống chiếu nhường ngôi cho [[Tào Phi]], Tào Phi nghe lời các quan văn võ cự tuyệt nhiều lần rồi mới nhận.