Khác biệt giữa các bản “Qaumi Taranah”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox anthem
|title = قومی ترانہ
|english_title = Quốc ca
|transcription = National Anthem
|english_title xcv cx= National Anthem of Pakistan
|image = Flag of Pakistan.svg{{!}}border
|music_date = 1949
|adopted = 1954
|until = Present
|duration = 80 seconds
|sound = Qaumi Tarana Instrumental.ogg
|sound_title = Qaumi Taranah (Instrumental)