Khác biệt giữa các bản “Qaumi Taranah”

không có tóm lược sửa đổi
|until =
|duration = 80 seconds
|sound = QaumiPakistan Taranaanthem Instrumental- United States Navy Band.ogg
|sound_title = Qaumi Taranah (Instrumentalhòa tấu)
}}
'''Qaumi Taranah''' ([[Tiếng Urdu|Urdu]]&#x3A;<span contenteditable="false"> </span><span dir="rtl" lang="ur" contenteditable="false">قومی ترانہ</span>&#x200E;, ''Qaumī Tarānah''<span class="Unicode" style="white-space:normal; text-decoration: none" title="ur ALA-LC transliteration" contenteditable="false"></span> <small contenteditable="false">pronounced </small><small contenteditable="false"></small><span class="IPA" title="Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" contenteditable="false">[ˈqɔː.mi ˈt̪ə.rɑː.nɑ]</span> ''“Quốc ca”''), còn được gọi là '''''Pāk Sarzamīn''''' ([[Tiếng Urdu|Urdu]]&#x3A;<span contenteditable="false"> </span><span dir="rtl" lang="ur" contenteditable="false">پاک سرزمین</span>&#x200E;, <small contenteditable="false">pronounced </small><small contenteditable="false"></small><span class="IPA" title="Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" contenteditable="false">[ˈpɑːk ˈsər.zə.miːn]</span>, lit. ''“Tổ quốc linh thiêng”''), là [[quốc ca]] của của [[Pakistan]]. Phần giai điệu do Ahmad G. Chagla sáng tác năm 1949, sau đó, năm 1952, phần lời do Hafeez Jullundhri mới được viết. Năm [[1954]], chính phủ Pakistan quyết định chọn bài hát này làm quốc ca chính thức.<ref name="infopak1"><cite class="citation web" contenteditable="false">[http://www.infopak.gov.pk/Anthem.aspx "Information of Pakistan"]. </cite></ref>