Khác biệt giữa các bản “Tứ trụ triều đình (Việt Nam)”

 
==Thời nhà Đinh==
Sau khi dẹp xong [[loạn 12 sứ quân]], [[Đinh Bộ Lĩnh]] lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là [[Đại Cồ Việt]], đóng đô ở Hoa Lư. Sử chép rằng Vua phong cho [[Nguyễn Bặc]] là Định Quốc công, [[Đinh Điền]] là Ngoại giáp, [[Lê Hoàn]] làm Thập đạo tướng quân, [[Lưu Cơ]] làm Đô hộ phủ sĩ sư, Tăng thống [[Ngô Chân Lưu]] được ban hiệu là [[Khuông Việt]] đại sư, [[Trương Ma Ni]] làm Tăng lục, Đạo sĩ Đặng Huyền Quang được làm Sùng chân uy nghi và phong cho con là [[Đinh Liễn]] là Nam Việt vương. Như vậy, thực tế thời Đinh không có danh xưng tứ trụ triều đình nhưng hậu thế ngày nay vẫn tôn vinh 4 vị tướng của vua là Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú, Lưu Cơ là những vị quan tứ trụ triều đình. Trong quần thể di sản thế giới Tràng An hiện nay có đền Tứ Trụ thờ 4 vị đại quan nói trên.
Sau khi dẹp xong [[loạn 12 sứ quân]], [[Đinh Bộ Lĩnh]] lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là [[Đại Cồ Việt]], đóng đô ở Hoa Lư. Sử chép rằng
 
==Thời Lê - Nguyễn==