Khác biệt giữa các bản “Tứ trụ triều đình (Việt Nam)”

 
==Thời nhà Đinh==
Sau khi dẹp xong [[loạn 12 sứ quân]], [[Đinh Bộ Lĩnh]] lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là [[Đại Cồ Việt]], đóng đô ở Hoa Lư. Sử chép rằng Vua phong cho [[Nguyễn Bặc]] là Định Quốc công, [[Đinh Điền]] là Ngoại giáp, [[Lê Hoàn]] làm Thập đạo tướng quân, [[Lưu Cơ]] làm Đô hộ phủ sĩ sư, Tăng thống [[Ngô Chân Lưu]] được ban hiệu là [[Khuông Việt]] đại sư, [[Trương Ma Ni]] làm Tăng lục, Đạo sĩ Đặng Huyền Quang được làm Sùng chân uy nghi và phong cho con là [[Đinh Liễn]] là Nam Việt vương. Như vậy, thực tế thời Đinh không có danh xưng tứ trụ triều đình nhưng hậu thế ngày nay vẫn tôn vinh 4 vị tướng của vua là Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú, Lưu Cơ là những vị quan tứ trụ triều đình.<ref>[http://kienthuc.net.vn/tham-cung/ai-la-te-tuong-dau-tien-trong-lich-su-viet-nam-306023.html Ai là tể tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?]</ref> Trong quần thể di sản thế giới Tràng An hiện nay có đền Tứ Trụ thờ 4 vị đại quan nói trên.
 
==Thời Lê - Nguyễn==